Kategórie

Výrobcovia

Reklamácie a vrátenie

Nasledujúce informácie si starostlivo prečítajte, dozviete sa tu ako predísť problémom pri preberaní alebo používaní tovaru a ako správne postupovať pri prípadnej reklamácii alebo vrátení tovaru.

Ako postupovať pri a po prevzatí zásielky

  • Pri preberaní zásielky od kuriéra (ešte za jeho prítomnosti) dôkladne skontrolujte počet kusov zásielky (t.j. balíkov - ak je viac kusová) a ich vonkajšiu neporušenosť. Ak nesúhlasí počet kusov zásielky, alebo je poškodený vonkajší obal zásielky (t.j. kartónová krabica, lepiaca páska alebo obalový materiál) resp. samotný tovar, môžete odmietnuť prevzatie zásielky. Môžete taktiež prevziať takúto zásielku, je však dôležité, aby ste všetky zistenia týkajúce sa neúplnosti alebo poškodenia zásielky písomne uviedli v potvrdení o prevzatí zásielky a ihneď nás o tom informovali.
  • Po prevzatí zásielky tovaru od kuriéra (po jeho odchode) tovar čo najskôr vybaľte a skontrolujte jeho úplnosť a neporušenosť podľa priložených dokladov (faktúry alebo dodacieho listu, prípadne návodu na obsluhu, obsahového listu a pod.) a o prípadných nezrovnalostiach alebo vadách nás ihneď informujte.
  • Predtým než začnete tovar používať, oboznámte sa s návodom (radami a inštrukciami) na používanie a údržbu tovaru. Tovar používajte a udržujte v súlade s týmto návodom (radami a inštrukciami) a výlučne na účel na ktorý je určený.

Ako postupovať pri reklamácii tovaru

  • V záujme rýchleho a bezproblémového vybavenia reklamácie doporučujeme, aby ste nás o prípadných nezrovnalostiach v zásielke a/alebo vadách tovaru informovali telefonicky alebo e-mailom ešte pred podaním reklamácie. Obratom vám poradíme najvhodnejší postup vybavenia vašej reklamácie.
  • V prípade reklamácie odošlite reklamovaný tovar (vyčistený a vrátane kompletného príslušenstva a dokumentácie) poštou na našu adresu. K tovaru je potrebné priložiť fotokópiu faktúry a uviesť popis reklamovanej vady tovaru, ako aj meno, priezvisko a adresu, na ktorú má byť tovar zaslaný po vybavení reklamácie, tel. kontakt, e-mail, prípadne číslo bankového účtu ak predpokladáte finančné vysporiadanie. Pre zjednodušenie tohto postupu môžete na tento účel využiť reklamačný formulár, ktorý vyplňte a priložte k tovaru spolu s fotokópiou faktúry. Reklamovaný tovar doporučujeme pred odoslaním primerane zabaliť a poistiť.
  • Podrobné informácie ako riešiť reklamáciu tovaru nájdete v Reklamačnom poriadku.

Ako postupovať pri vrátení tovaru

  • Ak ste spotrebiteľ, máte možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia.
  • Podrobné informácie o vrátení tovaru nájdete v Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a na tento účel môžete použiť vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Potrebujete poradiť?

S vybavením reklamácie alebo vrátením tovaru vám radi poradíme na:

  • tel. čísle: 02/233 888 293, 0948 616 099 (Po-Pia: 08:00 - 16:00)
  • e-mailom: info@enizon.sk (Po-Pia: 08:00 - 16:00)

Adresa na zaslanie reklamovaného tovaru alebo tovaru na vrátenie:

Enizon, s.r.o. - Reklamačné oddelenie
Rosina 140
013 22 Rosina